• Facebook
  • Google+
  • Twitter

Informujemy, że w pierwszej połowie września br. przeprowadzone zostanie w gminie głosowanie mieszkańców na projekty stanowiące propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Zarządzeniem Nr W.0050.120.2016 Wójta Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2016 r. ustalone zostały miejsca głosowania, z podziałem na sołectwa: Świerklany Górne i Świerklany Dolne – głosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1, sołectwo Jankowice – głosowanie w Urzędzie Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 1 do 16 września 2016 roku, w godzinach urzędowania ww. instytucji.

Głosowanie polegać będzie na wypełnieniu ankiety (do pobrania i wydrukowania – poniżej; w wersji papierowej formularze ankiet dostępne będą również w Urzędzie Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach). Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn umieszczonych w holu Urzędu Gminy oraz GOKiR-u.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc 1 września br., mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt w Świerklanach Górnych). Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowane na podstawie peselu).
Na zadania finansowane w ramach BO zarezerwowana została na rok 2017 kwota 150 tys. zł – po 50 tys. zł dla każdego z sołectw. Propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 wpłynęło w sumie 8, w tym: 2 z sołectwa Świerklany Górne, 4 z sołectwa Świerklany Dolne i 2 z sołectwa Jankowice. 5 wniosków zyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a 3 ze względu na braki w dokumentacji nie spełniły wymogów formalnych i zostały odrzucone.

Teraz nadszedł czas głosowanie, w wyniku którego wybrany zostanie do realizacji jeden projekt w sołectwie Świerklany Górne i jeden projekt w Jankowicach. W przypadku Świerklan Dolnych, gdzie pozytywną ocenę formalną i merytoryczną zyskał tylko jeden projekt, aby mógł on być zrealizowany będzie musiał uzyskać bezwzględną większość głosów mieszkańców sołectwa (50 proc.+1).
Zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.9.2016 z 18.01.2016 r., ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 30 września 2016 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do 15 listopada br. do budżetu gminy projektów wybranych do realizacji.

Raz jeszcze zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami wnioskodawców i aktywnego udziału w głosowaniu. Pamiętaj – to od Ciebie zależy, co powstanie w Twoim sołectwie. Weź udział w głosowaniu i wyraź swoją opinię!

Propozycje mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok:

Sołectwo Świerklany Górne
Wniosek p. Marii Orlik – stworzenie przenośnej sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem za kwotę 48.053,12 zł
W ramach zadania przewidziany został zakup nagłośnienia, oświetlenia, namiotów oraz ławostołów (15 kompletów), jak również zakup 6 podestów scenicznych i towarzyszących im schodów. Pozwoli to na organizację ciekawych wydarzeń w naszej gminie oraz integrację mieszkańców Świerklan Górnych i pozostałych sołectw. Wzrośnie przez to aktywność lokalnych grup, gdyż zachęci je do prezentowania swojej działalności, jak również pomoże świerklańskim placówkom oświatowym tj. szkole i przedszkolu z ul. Boryńskiej oraz innym organizacjom działającym na terenie Świerklan Górnych ograniczyć koszty przeprowadzania corocznych imprez, festynów czy pikników.
Wniosek p. Piotra Wolaka – dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Bratkowej. Chodzi o stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców tamtej okolicy oraz całej gminy, poprzez zakup: 4 szt. urządzeń do ćwiczeń, 2 szt. huśtawek, huśtawki „Bocianie gniazdo”, 4 szt. ławek, stojaka na rowery oraz 2 sztuk koszy na śmieci i piaskownicy ze zjeżdżalnią. Teren zostanie ogrodzony i pojawi się tam kostka brukowa.
Powyższy projekt został stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach sołectwa i gminy, ale nie tylko o nich – także młodzież i dorośli będą tam mogli spędzać wolny czas, ćwicząc lub odpoczywając. Wnioskodawca, który zadanie wycenił na 34.140,00 zł, podkreślił również walor integracyjny swojego projektu.

Sołectwo Świerklany Dolne
Wniosek p. Marka Fajkisa – budowa Street Workout Parku w okolicy OSiR-u Świerklany za kwotę 42.800,00 zł.
Cel – stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców sołectwa i gminy, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
W ramach zadania przewidziany został zakup i montaż: poręczy gimnastycznych, drążków do podciągania, ławeczki do wykonywania brzuszków, kółek gimnastycznych, lin do wspinania oraz drabinki i zestawu do ćwiczeń. Przewidziano także montaż mat gumowych oraz organizację pokazu ćwiczeń z użyciem zakupionych urządzeń.
Głównym celem stworzenia Street Workout Parku jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodych osób. Korzystać z niego będą mogli także dorośli chcący poprawić kondycję fizyczną i aktywnie spędzać czas. Powstanie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli spotykać się w celach integracyjnych, a także profesjonalna przestrzeń do organizowania imprez o charakterze sportowym, co pozwoli na promowanie gminy na zewnątrz.

Sołectwo Jankowice
Wniosek p. Tomasza Szabonia – dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Poprzecznej, w miejscu gdzie kiedyś było przedszkole – chodzi o stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców tamtej okolicy oraz gminy.
Wnioskodawca zadanie wycenił na kwotę 49.700,00 zł, za którą nastąpi zakup i montaż: bramek do piłki nożnej wraz z siatką, piłko-chwytów, zjazdu linowego o długości liny od 20 do 40 metrów, zestawu do zabawy wraz z piaskownicą 3×3 metry z siedziskiem oraz altany drewnianej. Tym samym stworzone zostanie bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich rodziców, a także m.in. turystów rowerowych. Podsumowując – projekt ma na celu stworzenie trawiastego boiska do piłki nożnej oraz miejsc siedzących, miejsca na ognisko bądź grilla oraz zamontowania kilku elementów wyposażenia placu zabaw.
Wniosek p. Ireny Szal – dotyczy organizacji zajęć komputerowych oraz z obsługi nowoczesnego sprzętu dla seniorów
Ideą zajęć jest przedstawienie w przystępny sposób osobom starszym pojęć i czynności, dzięki którym będą one mogły napisać dokument, użyć przeglądarki internetowej, zrobić zakupy przez internet czy skorzystać ze skypa. Zajęcia obejmą również podstawę obsługi nowoczesnych telefonów komórkowych.
Projekt potrwa 3 miesiące i realizowany będzie w Galerii „Jan” w Jankowicach, gdzie znajduje się wioska internetowa. Uczestnicy będą pracować w trzech grupach. Efektem działań ma być wydanie folderu reklamującego jankowicką galerię, który przy pomocy specjalisty stworzą sami uczestnicy zajęć.
Wnioskowana kwota 9 665,00 zł posłuży na wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu do drukarki i materiałów biurowych oraz na zakup poczęstunku dla kursantów.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Zarządzenie miejsca do głosowania
Karta do głosowania sołectwo Świerklany Dolne
Karta do głosowania sołectwo Swierklany Górne
Karta do głosowania sołectwo Jankowice

Źródło: www.swierklany.pl

AKTUALIZACJA !!! (02.09.2016)

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, przypominamy, że mieszkańcy Świerklan Górnych i Świerklan Dolnych karty do głosowania pobierają w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 i tam też głosują, zaś mieszkańcy Jankowic wypełnione karty wrzucają do urny znajdującej się w holu na parterze budynku Urzędu Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach.

UWAGA – inny formularz wniosku obowiązuje dla sołectwa Świerklany Górne i Jankowice, a inny dla sołectwa Świerklany Dolne, gdzie zgłoszono tylko jeden projekt – na formularzu dot. Świerklan Dolnych wpisano odgórnie nazwę sołectwa i numer – tzw. ID projektu (1/2016). Osoba głosująca powinna jedynie wpisać swój pesel i zaznaczyć „tak” lub „nie” w rubryce zawierającej pytanie: „Czy jestem za realizacją projektu?”. Autorem propozycji zgłoszonej w Świerklanach Dolnych jest p. Marek Fajkis, którego wniosek przewiduje utworzenie za kwotę 42 800,00 zł Street Workout Parku – miejsca promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, w szczególności wśród młodych osób. Aby projekt ten został w przyszłym roku zrealizowany, musi uzyskać w wyniku głosowania mieszkańców Świerklan Dolnych liczbę głosów: 50 % +1 na „tak”.

W przypadku sołectwa Świerklany Górne zgłoszone zostały dwa projekty:

– projekt p. Marii Orlik, przewidujący zakup sprzętu do organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych w gminie (nagłośnienia, oświetlenia, namiotów, itd., za kwotę 48 053,12 zł). Projektowi temu został przydzielony numer ID 1/2016 i jeśli chcemy, aby właśnie to zadanie zostało zrealizowane, oprócz nazwy sołectwa i naszego peselu powinniśmy wpisać w rubryce „Numer – ID projektu” – 1/2016;

– projekt p. Piotra Wolaka za kwotę 34 140,00 zł

Jeśli mieszkańcy Świerklan Górnych pragną utworzenia przy ul. Bratkowej parku rekreacyjnego, z huśtawkami, ławkami i urządzeniami do ćwiczeń, w rubryce „Numer – ID projektu” powinni wpisać 2/2016.

W roku 2017 zrealizowany zostanie w Świerklanach Górnych projekt, który otrzyma większą liczbę głosów.

Na podobnej zasadzie głosują mieszkańcy Jankowic, gdzie również zgłoszono dwa projekty (wygra ten, który otrzyma większą liczbę głosów):

– projekt p. Tomasza Szabonia dotyczący zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu w Jankowicach na ul. Poprzecznej poprzez stworzenie tam bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci, rodzin z dziećmi, dorosłych i turystów (koszt 49 700,00 zł) – nr ID projektu 1/2016;

– projekt p. Ireny Szal pt. „Nowoczesny senior” przewidujący zorganizowanie w Galerii „Jan” zajęć komputerowych oraz z nowoczesnych technologii dla osób starszych (9 665,00 zł) – nr ID projektu 2/2016;

Ze szczegółowymi opisami wszystkich projektów można zaznajomić się klikając w link http://www.swierklany.pl/43-uncategorised/1789-wazne-budzet-obywatelski-na-2017-rok Tam też dostępny jest regulamin BO oraz karty do głosowania (możliwość wydruku).

Przypominamy – mieszkańcy poszczególnych sołectw głosują na projekt, który ma zostać zrealizowany w ich sołectwie. Uprawnionymi do głosowania są osoby, które w dniu 1 września br. miały ukończony 16. rok życia. Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos, co zostanie zweryfikowane na podstawie peselu głosującego.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi nie później niż 30 września br. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do 15 listopada br. do budżetu gminy projektów wybranych do realizacji.

Masz pytanie? Dzwoń – tel. (32) 432 75 37, 432 75 31.
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Organizujesz wydarzenie na terenie gminy? Daj znać na swierklany@gmail.com!
k4art

OSTATNIO KOMENTOWANE

  • Rodzic "Uczniow nawet gimnazjum nie wolno spuszczac z oka." Wypadek w szkole w Jankowicach. Rannego ucznia zabrał śmigłowiec LPR [2018-04-13 20:16:00]
  • Robert "Aplikacje są bardzo pomocne, ale co mają zrobić osoby, które nie posiadają w swoich rejonach zlokalizowanych czujników i tak naprawdę tylko swoim nosem mogą poczuć czy jest zanieczyszczenie powietrza. Mamy w ofercie czujnik smogu (SDL607) przeznaczony do pracy w domu: jest mały, posiada laserowy pomiar pyłu (taki się stosuje w wojewódzkich stacjach monitorowania powietrza). Dodatkowo posiada akumulatorek, który pozwala mu na całodzienną pracę. Czujnik weźmiesz ze sobą wszędzie: do pracy, do znajomych. W każdej chwili możesz sprawdzić jakie powietrze otacza Cię dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Przyrząd jest dokładny i czuły, bardzo szybko reaguje. Wystarczy, że dosłownie na chwilę otworzysz okno, żeby na wyświetlaczu OLED zaczęły się zmieniać wartości. Więcej na ten temat poniżej w linku: https://czujniki-smogu.pl/sklep/czujnik-smogu-pm2-5-pm10-sdl607-miernik-jakosci-powietrza-pylomierz/ Na naszym blogu znajdziecie również liczne porady antysmogowe oraz materiały związane z ochroną przed smogiem. Bardzo poczytne to: rośliny antysmogowe, czujniki smogu oraz jak wybrać oczyszczacz powietrza, żeby nie zrujnować sobie kieszeni. Zaprzeczamy twierdzeniu, że trzeba kupować bardzo drogie oczyszczacze. Zapraszam jeżeli ktoś więcej chce się dowiedzieć. Pozdrawiam, Robert [ https://czujniki-smogu.pl ]" Uruchomiono czujnik jakości powietrza [2018-01-31 02:19:00]
  • werka "Nie wiem co niektórzy od tego wójta chcą ? Panie Tomku tylko tak dalej - z Pana oczu to tylko samo dobro bije" 250 pieców wymieniono w ubiegłym roku w Świerklanach [2018-01-23 18:27:00]
  • EdwardKwaśny "25.09.2017 o godzinie 17:00 w małej sali OSP w Świerklanach odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim. Serdecznie zapraszam!" Przejazd korowodu dożynkowego Świerklany 2017 [2017-09-20 09:06:00]
  • adi "klupni sie w tyn tepy łeb" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-18 16:31:00]
  • Ania Nowak "Miód gryczany jest świetny. Mój dziadek który miał kiedyś pasiekę mówił że to najzdrowszy gatunek miodu. Na wcinaj są dość wysokie ceny :/ troche taniej jest tu: https://www.sloikmiodu.pl/miod-gryczany" Rozsmakuj się w miodzie gryczanym i zadbaj o swoje zdrowie [2017-04-13 17:01:00]
SPORT
Wyniki turnieju “Gramy dla Piotrusia”
  

W minioną sobotę tj. 14 stycznia odbył się turniej piłki nożnej “Gramy dla Piotrusia”. 1 miejsce zajęła drużyna GKS Pierwszy Chwałowice, 2 miejsce MAD MICK 6 Katowice, 3 miejsce Wiśniówka Świerklany

Świerklany MTB maraton Marklowice 2016
  

To był dość szalony pomysł – zorganizowanie maratonu MTB w Świerklanach i Marklowicach. Ale mając do dyspozycji tak fantastyczne tereny do uprawiania MTB (mimo braku gór), uznaliśmy, że trzeba się tym podzielić z innymi maniakami tego pięknego sportu, a dodatkowo zachęcić tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem.

Sąsiedzki bieg na Dzień Dziecka
  

Aż 343 biegaczy wzięło udział w Biegu Integracyjnym pn. „Biegaj z nami sąsiadami”, organizowanym przez SP nr 1 im. Ludwika Holesza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany i Starosty Rybnickiego.

EDUKACJA
Uczniowie ze Świerklan pomagają mieszkańcom gminy
  

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach działa koło PCK. W tym roku szkolnym pozyskało nowych członków, uczniów klas pierwszych i piątych. Już w pierwszym semestrze młodzi wolontariusze zrealizowali wiele zadań.

Konkurs filmowy z matematyką dla uczniów klas IV-VII
  

Do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Świerklany skierowany jest konkurs filmowy, którego organizatorem jest SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”.

Szlachetna Paczka w SP Jankowice
  

Samorząd Uczniowski nie zaniedbał szkolnej tradycji i również w tym roku przyłączył się do akcji “Szlachetna Paczka”. W miniony “weekend cudów” zawieźliśmy podarunki dla rodziny z Niewiadomia.

Jankowice i Rybnik razem na wymianie w Niemczech
  

Dwunastoosobowa grupa z Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w towarzystwie uczniów z rybnickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wyruszyła w podróż do szkoły partnerskiej IGS Göttingen (Getynga).

Świerklany