• Facebook
  • Google+
  • Twitter

Konkurs fotograficzny – Świerklany z bliska – najpiękniejszy krajobraz, urokliwe miejsca gminy Świerklany. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa – ciekawe nagrody rzeczowe czekają!


Karta zgłoszenia na konkurs fotograficzny [PDF]

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Świerklany z bliska”

1. Konkurs fotograficzny „Świerklany z bliska ” organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa” i Urząd Gminy Świerklany
2. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania gminą Świerklany. Zachęcenie mieszkańców Świerklan Górnych i Dolnych, Jankowic, do spojrzenia na gminę przez obiektyw aparatu fotograficznego i pokazania za pomocą obrazu fotograficznego tego, co wydaje się w nich ciekawe, magiczne, niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania. Konkurs ma za zadanie zintegrowanie społeczności poprzez rozbudzenie zainteresowania fotografią lokalną.
3. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 15 września 2016 roku na adres Stowarzyszenia (ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany) lub email stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl
4. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 3 nie będą podlegać ocenie konkursowej i zostaną odrzucone.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Inicjatywa” www.inicjatywa.fopsz.slask.pl Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 607674224 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcie.
7. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.
8. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Świerklany, dzieci i młodzież ze świerklańskich szkół i przedszkoli, którzy amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią.
9. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów, Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko autor zdjęć.
11. Zdjęcia należy przekazać w formie plików cyfrowych, przy czym technika wykonania zdjęć jest dowolna.
12. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD w formacie JPG lub wysłać plik w wersji elektronicznej, w formacie jpg na adres internetowy: stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl.
13. Każde zdjęcie opisywane jest następującymi informacjami:
a. Tytuł zdjęcia – nie wymagane
b. Imię
c. Nazwisko
d. Wiek
e. Adres korespondencyjny
f. Numer telefonu i E-mail
14. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia jest do pobrania ze strony www.inicjatywa.fopsz.slask.pl
15. Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmującą kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż.
16. Zdjęcia zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria oceny: temat, kreatywność, jakość fotografii.
17. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
18. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
19. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie „Inicjatywa”.
20. W każdej z trzech kategorii: dorośli, dzieci (6 -12 lat), młodzież (3- 17 lat) Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
21. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
22. Nagrody zostaną wręczone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach podczas Święta Szkoły we wrześniu.
23. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
24. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznawania nagród w poszczególnych kategoriach.
25. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
26. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
27. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
28. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Organizujesz wydarzenie na terenie gminy? Daj znać na swierklany@gmail.com!
k4art

OSTATNIO KOMENTOWANE

  • EdwardKwaśny "25.09.2017 o godzinie 17:00 w małej sali OSP w Świerklanach odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim. Serdecznie zapraszam!" Przejazd korowodu dożynkowego Świerklany 2017 [2017-09-20 09:06:00]
  • adi "klupni sie w tyn tepy łeb" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-18 16:31:00]
  • Ania Nowak "Miód gryczany jest świetny. Mój dziadek który miał kiedyś pasiekę mówił że to najzdrowszy gatunek miodu. Na wcinaj są dość wysokie ceny :/ troche taniej jest tu: https://www.sloikmiodu.pl/miod-gryczany" Rozsmakuj się w miodzie gryczanym i zadbaj o swoje zdrowie [2017-04-13 17:01:00]
  • ula "Co za ludzie, będą strzelać focha bo ich wódz (Antek Mrowiec) przegrał wybory na wójta. W kościele w pierwszych ławkach siedzą, "przykładni parafianie" a tu pokazali, gdzie mają ludzi. Wstyd, naprawdę dzieci w przedszkolu prezentują bardziej dojrzałe postawy niż wy na tych waszych stołeczkach. Serio nie jest wam wstyd? Prezentujecie wieśniactwo na najwyższym poziomie." Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-11 08:17:00]
  • basia "sesje rady gminy zwołuje przewodnicząca rady gminy( ta sesja była na wniosek wójta) .......a nie wójt.....on jest tam tylko gościem jak to określił.... PANIE RADNY JURASZEK!!!!!" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-10 21:13:00]
  • Marekcb500 "Ościenne gminy od lat prowadzą dotacje do wymiany kotłów, montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Kwoty dofinansowania to 5-6tyś. zł. Nasi radni są w stanie pogrążyć całą gminę byle była ich racja. Szanowni Państwo radni czas pomyśleć o Waszych wyborcach a nie o prywatnych wojnach" Dotacji do wymiany pieców nie będzie? W gminie wrze [2017-04-07 10:47:00]
SPORT
Wyniki turnieju „Gramy dla Piotrusia”
  

W minioną sobotę tj. 14 stycznia odbył się turniej piłki nożnej „Gramy dla Piotrusia”. 1 miejsce zajęła drużyna GKS Pierwszy Chwałowice, 2 miejsce MAD MICK 6 Katowice, 3 miejsce Wiśniówka Świerklany

Świerklany MTB maraton Marklowice 2016
  

To był dość szalony pomysł – zorganizowanie maratonu MTB w Świerklanach i Marklowicach. Ale mając do dyspozycji tak fantastyczne tereny do uprawiania MTB (mimo braku gór), uznaliśmy, że trzeba się tym podzielić z innymi maniakami tego pięknego sportu, a dodatkowo zachęcić tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem.

Sąsiedzki bieg na Dzień Dziecka
  

Aż 343 biegaczy wzięło udział w Biegu Integracyjnym pn. „Biegaj z nami sąsiadami”, organizowanym przez SP nr 1 im. Ludwika Holesza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany i Starosty Rybnickiego.

EDUKACJA
Konkurs filmowy z matematyką dla uczniów klas IV-VII
  

Do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Świerklany skierowany jest konkurs filmowy, którego organizatorem jest SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”.

Szlachetna Paczka w SP Jankowice
  

Samorząd Uczniowski nie zaniedbał szkolnej tradycji i również w tym roku przyłączył się do akcji „Szlachetna Paczka”. W miniony „weekend cudów” zawieźliśmy podarunki dla rodziny z Niewiadomia.

Jankowice i Rybnik razem na wymianie w Niemczech
  

Dwunastoosobowa grupa z Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w towarzystwie uczniów z rybnickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wyruszyła w podróż do szkoły partnerskiej IGS Göttingen (Getynga).

Teatralne sukcesy uczniów ze Świerklan
  

Dwa dziecięce teatry, działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, odniosły w ostatnim czasie kilka sporych sukcesów na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach.

Świerklany