• Facebook
  • Google+
  • Twitter

Z dniem 16 sierpnia br. rusza kolejny nabór wniosków o wypłacanie stypendium szkolnego – na rok szkolny 2011/2012. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Świerklany (II p.) do dnia 15 września 2011 roku.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Świerklany

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2. dyrektora szkoły.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
1. wniosku;
2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia;
3. zaświadczenia albo oświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
a. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów;
b. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
d. zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
e. zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł);
f. wyroków sądowych mówiących o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna
g. odcinek renty/emerytury;
4. zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej.

Pliki do pobrania:

Źródło: www.swierklany.pl

Kolektory słoneczne – dofinansowanie – spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spotkania dotyczące kolektorów słonecznych w gminie Świerklany w dniu 8 czerwca 2011 roku
1. o godzinie 16:00 w Remizie OSP Świerklany na ul. Strażackiej 1
2. o godzinie 17:30 w Remizie OSP Jankowice na ul. Kościelnej 19

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.
Wysokość dotacji wynosi 45%. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej.

  

Kto dostanie gminne pieniądze

W budżecie Świerklan na ten rok, oprócz inwestycji i corocznych wydatków, zawarte zostały także dotacje dla organizacji pozarządowych, które zostały wyłonione w niedawnym konkursie. W sumie na realizację ofert konkursowych w budżecie gminy zarezerwowano 61 tysięcy złotych, choć nie zostaną na razie spożytkowane w całości. Sprawdź kto otrzyma gminne pieniądze.

W konkursie wspierania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano 15 tysięcy złotych, jednak zgłoszone wnioski odpadły pod względem formalnym. Dlatego konkurs w tej dziedzinie zostanie powtórzony, tak jak w przypadku konkursu działania na rzecz kultury, oświaty i rekreacji. Choć do konkursu wpłynęły 4 oferty, tylko jedna spełniała wymogi formalne. Była to oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, ich Opiekunów „SONIO”. Stowarzyszenie otrzymało 12 tysięcy złotych, z 20 tysięcy, które są na ten cel przeznaczone. Pozostałe 8 tysięcy będzie przyznane w kolejnej edycji konkursu. W dziedzinie pomocy społecznej 22 tysiące złotych otrzymała parafia pw. św. Anny w Świerklanach. Działanie parafii ma polegać na pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu ich szans. Konkurs w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowych i obyczajów wygrała sekcja skata sportowego LKS „Forteca”. Organizacja wnioskowała o 4 tys. zł i tyle zostanie jej przekazane.

W drugiej edycji konkursów ogłoszonej przez wójta oferty można składać do 21 lutego.

Autor: (ska)
Źródło: www.nowiny.pl

  

Do 40 tys. zł na założenie firmy

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku wraz z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim poszukują osób zainteresowanych udziałem w unijnym projekcie, dzięki któremu można będzie uzyskać pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt nosi nazwę „Przekwalifikowanie i otwarcie własnej działalności gospodarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodarcze”. Jego celem jest pobudzenie rozwoju województwa śląskiego, a w szczególności powiatu rybnickiego i wodzisławskiego, poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców – beneficjentów projektu oraz aktywna promocja i wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedsięwzięcie obejmuje szkolenia i doradztwo, a także pomoc finansową dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Pomoc ta może wynosić nawet 40 tys.zł.
Oferta skierowana jest do osób zatrudnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie lub też zostały przez niego poinformowane o tym, że nie zostanie im przedłużona umowa o pracę. W projekcie mogą wziąć udział także osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy – szczegóły znajdują się na stronie www.cech.wodzislaw.pl/projekt812, można też dzwonić pod numer telefonu (32) 422 11 68 lub wysłać maila z zapytaniem – adres: biuro@izbaph.rybnik.pl

  


INFORMUJEMY, ŻE ZAKAZ RUCHU NA UL. RYBNICKIEJ NIE DOTYCZY DOJAZDU DO STACJI KONTROLI POJAZDÓW !
Można legalnie wjeżdżać na przeglądy. Tablica będzie poprawiona przez firme EUROVIA.
Stacja Kontroli Pojazdów
k4art

OSTATNIO KOMENTOWANE

  • Rodzic "Uczniow nawet gimnazjum nie wolno spuszczac z oka." Wypadek w szkole w Jankowicach. Rannego ucznia zabrał śmigłowiec LPR [2018-04-13 20:16:00]
  • Robert "Aplikacje są bardzo pomocne, ale co mają zrobić osoby, które nie posiadają w swoich rejonach zlokalizowanych czujników i tak naprawdę tylko swoim nosem mogą poczuć czy jest zanieczyszczenie powietrza. Mamy w ofercie czujnik smogu (SDL607) przeznaczony do pracy w domu: jest mały, posiada laserowy pomiar pyłu (taki się stosuje w wojewódzkich stacjach monitorowania powietrza). Dodatkowo posiada akumulatorek, który pozwala mu na całodzienną pracę. Czujnik weźmiesz ze sobą wszędzie: do pracy, do znajomych. W każdej chwili możesz sprawdzić jakie powietrze otacza Cię dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Przyrząd jest dokładny i czuły, bardzo szybko reaguje. Wystarczy, że dosłownie na chwilę otworzysz okno, żeby na wyświetlaczu OLED zaczęły się zmieniać wartości. Więcej na ten temat poniżej w linku: https://czujniki-smogu.pl/sklep/czujnik-smogu-pm2-5-pm10-sdl607-miernik-jakosci-powietrza-pylomierz/ Na naszym blogu znajdziecie również liczne porady antysmogowe oraz materiały związane z ochroną przed smogiem. Bardzo poczytne to: rośliny antysmogowe, czujniki smogu oraz jak wybrać oczyszczacz powietrza, żeby nie zrujnować sobie kieszeni. Zaprzeczamy twierdzeniu, że trzeba kupować bardzo drogie oczyszczacze. Zapraszam jeżeli ktoś więcej chce się dowiedzieć. Pozdrawiam, Robert [ https://czujniki-smogu.pl ]" Uruchomiono czujnik jakości powietrza [2018-01-31 02:19:00]
  • werka "Nie wiem co niektórzy od tego wójta chcą ? Panie Tomku tylko tak dalej - z Pana oczu to tylko samo dobro bije" 250 pieców wymieniono w ubiegłym roku w Świerklanach [2018-01-23 18:27:00]
  • EdwardKwaśny "25.09.2017 o godzinie 17:00 w małej sali OSP w Świerklanach odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim. Serdecznie zapraszam!" Przejazd korowodu dożynkowego Świerklany 2017 [2017-09-20 09:06:00]
  • adi "klupni sie w tyn tepy łeb" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-18 16:31:00]
  • Ania Nowak "Miód gryczany jest świetny. Mój dziadek który miał kiedyś pasiekę mówił że to najzdrowszy gatunek miodu. Na wcinaj są dość wysokie ceny :/ troche taniej jest tu: https://www.sloikmiodu.pl/miod-gryczany" Rozsmakuj się w miodzie gryczanym i zadbaj o swoje zdrowie [2017-04-13 17:01:00]


NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Organizujesz wydarzenie na terenie gminy? Daj znać na swierklany@gmail.com!
SPORT
Wyniki turnieju „Gramy dla Piotrusia”
  

W minioną sobotę tj. 14 stycznia odbył się turniej piłki nożnej „Gramy dla Piotrusia”. 1 miejsce zajęła drużyna GKS Pierwszy Chwałowice, 2 miejsce MAD MICK 6 Katowice, 3 miejsce Wiśniówka Świerklany

Świerklany MTB maraton Marklowice 2016
  

To był dość szalony pomysł – zorganizowanie maratonu MTB w Świerklanach i Marklowicach. Ale mając do dyspozycji tak fantastyczne tereny do uprawiania MTB (mimo braku gór), uznaliśmy, że trzeba się tym podzielić z innymi maniakami tego pięknego sportu, a dodatkowo zachęcić tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem.

Sąsiedzki bieg na Dzień Dziecka
  

Aż 343 biegaczy wzięło udział w Biegu Integracyjnym pn. „Biegaj z nami sąsiadami”, organizowanym przez SP nr 1 im. Ludwika Holesza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany i Starosty Rybnickiego.

EDUKACJA
Uczniowie ze Świerklan pomagają mieszkańcom gminy
  

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach działa koło PCK. W tym roku szkolnym pozyskało nowych członków, uczniów klas pierwszych i piątych. Już w pierwszym semestrze młodzi wolontariusze zrealizowali wiele zadań.

Konkurs filmowy z matematyką dla uczniów klas IV-VII
  

Do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Świerklany skierowany jest konkurs filmowy, którego organizatorem jest SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”.

Szlachetna Paczka w SP Jankowice
  

Samorząd Uczniowski nie zaniedbał szkolnej tradycji i również w tym roku przyłączył się do akcji „Szlachetna Paczka”. W miniony „weekend cudów” zawieźliśmy podarunki dla rodziny z Niewiadomia.

Jankowice i Rybnik razem na wymianie w Niemczech
  

Dwunastoosobowa grupa z Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w towarzystwie uczniów z rybnickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wyruszyła w podróż do szkoły partnerskiej IGS Göttingen (Getynga).

Świerklany