• Facebook
 • Google+
 • Twitter

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/article.php on line 25

mapka

1. Henryk Pawliczek

Okręg wyborczy nr 1 – HENRYK PAWLICZEK

Żonaty, 3 dzieci, wykształcenie wyższe, prywatny przedsiębiorca.

„Dlaczego kandyduję” Szanowni Wyborcy z Okręgu nr 1 w Świerklanach;
Kandyduję po raz pierwszy, choć szczerze mówiąc nie miałem nigdy takiego zamiaru. A namówił mnie do tego kroku mój kolega i przyjaciel z czasów ministranckich – Antek Mazurek, który kandyduje po raz drugi z Komitetu Wyborczego „Niezależni dla Mieszkańców Gminy”; Jako kandydat na Radnego chciałbym się skupić na jednym celu: Przyciągnięcie do Gminy nowych inwestorów: zagranicznych krajowych którzy chcieliby stworzyć na terenie Gminy stałe miejsca pracy, głównie w produkcji i zaawansowanych usługach; Z racji na posiadane doświadczenie i nawiązane kontakty zawodowe – wiem, że można takie działania rozpocząć i wiem jak je prowadzić; I choć są one trudne i trwają całe lata (bo inwestorzy nie podejmują szybko takich decyzji), współpracując z całą Radą Gminy oraz jej Władzami – wspólnie możemy osiągnąć sukces na tym polu;
Jeżeli wierzycie, że taki cel jakim są nowe miejsca pracy – jest ważny – proszę o uczestnictwo w Wyborach i oddanie głosu na moją osobę.


3. Danuta Ucher

Okręg wyborczy nr 3 – DANUTA UCHER

Mężatka, troje dzieci, lat 44. Wykształcenie zawodowe – sprzedawca. Kandyduje 1 raz.

Na Radną Gminy Świerklany kandyduje pierwszy raz. Tu się urodziłam, chodziłam do szkoły i tu mieszkam. Uważam, że w pewnym stopniu są mi znane potrzeby gminy i mieszkańców. Nie jestem za robienie rewolucji w Gminie ale za wykonaniem rozpoczętych inwestycji jak również wprowadzeniem nowych. Naszym zamierzeniem jest utworzenie i zagospodarowanie strefy przemysłowej wzdłuż autostrady przy zjeździe. Powstaniu inwestycji długoterminowej dającej zatrudnienie mieszkańcom głównie młodym borykającym się z problemami znalezienia pracy. Jestem otwarta na pomysły i uwagi mieszkańców co do możliwości i potrzeb poprawy życia w Naszej Gminie. Mam świadomość, że jednostkowe działanie nie przyniesie efektów. Ale wierzę, że osoby kandydujące na Radnych mają na uwadze dobro Gminy. Przy dobrej współpracy Radnych z Wójtem można wiele osiągnąć.


4. Wiesław Konsek

Okręg wyborczy nr 4 – WIESŁAW KONSEK

42 lata, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe techniczne, pracuje w Ruchu „Borynia” jako starszy inspektor.

Przez całe życie mieszkam w Świerklanach, tutaj dorastałem i tutaj dorastają moje córki. Mając na uwadze ich dobro oraz potrzeby i oczekiwania moich bliskich, znajomych oraz sąsiadów tych bliższych i dalszych, podjąłem decyzję o kandydowaniu do rady naszej gminy.
Mam nadzieję, że będę mógł w należyty i efektywny sposób wykorzystać swoje 22 letnie doświadczenie zawodowe oraz zdobytą wiedzę, zarówno tę teoretyczną na uczelniach, jak i tę praktyczną uzyskaną w pracy. Jest jeszcze wiele spraw, które w naszej społeczności są nierozwiązane, a czasami można odnieść wrażenie, że celowo są pomijane lub niezauważane.
Jedną z nich jest ciągle powracający problem komunikacji z miastami ościennymi. Częściowo został on rozwiązany, ale nadal część gminy pozostaje odcięta od komunikacji publicznej, zarówno we wschodniej części Świerklan, jak i w południowej części Jankowic. Pozostaje też sprawa dróg technicznych pozostałych po budowie autostrady, które można wykorzystać jako „obwodnice” zmniejszając natężenie ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych, poprawiając tym samym na nich poziom bezpieczeństwa. W ten sposób można rozwiązać problem otwartego ruchu na ulicy Świerkowej, na drodze która miała być drogą dojazdową do posesji, a stała się tymczasem skrótem od Żor w kierunku Jastrzębia, a także zmniejszenia natężenia ruchu naprzeciw szkoły podstawowej. Znaczącym problemem, szczególnie dla młodych pokoleń, jest zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach publicznych. Uczęszczanie maluchów do przedszkoli sprawia, że są bardziej otwarte na innych i uczą się życia w społeczności, co ma niebagatelny wpływ na to jakimi ludźmi będą w przyszłości. Dlatego warto choćby administracyjnie wesprzeć w gminie wszelkie inicjatywy prywatne idące w tym kierunku.
Jest jeszcze wiele spraw, które można by tutaj przedstawić, spraw które pojawiają się w rozmowach z mieszkańcami naszej gminy. Dotyczą one mniejszej, czy większej grupy naszej społeczności, ale moim zdaniem zawsze trzeba się nad nimi pochylić, wysłuchać i poszukać możliwości ich rozwiązania lub wsparcia. Zdaję sobie świetnie sprawę, że możliwości są ograniczone, czy to budżetem gminy, czy też obowiązującymi przepisami i prawem administracyjnym oraz z tego, że potrzeby każdego nie zostaną zaspokojone, ale każdorazowo trzeba szukać rozwiązań, bo to jest motorem napędowym postępu i wrogiem stagnacji.
Czasami odnoszę wrażenie, że w stosunku do części rady gminy można użyć sformułowania zasiedzenia zamiast, jak to oni mówią doświadczenia. Przez wiele lat pracy na kopalni przekonałem się, że najbardziej niebezpieczna jest rutyna i pewność siebie. To one powodują, że nie zauważane czasami są zdarzenia i sprawy najbardziej oczywiste, w przypadku gminy, te istotne dla naszych mieszkańców. To Wy wyborcy decydujecie, kto zasiada w radzie gminy i jak jesteście w niej reprezentowani, a możecie to zrobić tylko idąc do urn wyborczych.


5. Sławomir Paszenda

Okręg wyborczy nr 5 – SŁAWOMIR PASZENDA

Żonaty, 1 dziecko, wykształcenie wyższe techniczne, specjalista ds. techniczno – projektowych w firmie „Pas”.

Kandyduję pierwszy raz.
Mam 31 lat, żonę i niespełna dwuletnia córkę. W Świerklanach mieszkam od urodzenia i mam zamiar tu pozostać. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej i od 7 lat pracuje w prywatnej firmie związanej z przemysłem ciężki na stanowisku specjalisty ds. techniczno – projektowych. Jestem ambitnym, komunikatywnym i chętny do współpracy człowiekiem. Chcę pracować w kreatywnym zespole otwartym na nowe wyzwania. Jako prawie 20 letni członek OSP w Świerklanach chcę także zwrócić uwagę na potrzeby straży, która jest przecież ważnym elementem naszego społeczeństwa. Jako radny chciałbym realizować założenia programu naszego komitetu. W głównej mierze jednak, chciałbym skupić się na problemie braku
państwowego żłobka na terenie naszej Gminy. Jako pracujący ojciec uważam, że na terenie naszej Gminy przydałby się żłobek czynny od wczesnych godzin rannych. Jest to alternatywa dla pracujących rodziców, których sytuacja zmusza aby pracować w nienormowanych godzinach. Dziecko uczęszczające do żłobka zyskuje większe szanse:
• znacząca część zdolności poznawczych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia, zgodnie z badaniami wczesna opieka i edukacja pozytywnie wspiera rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci
• obecność dziecka w grupie i jego pierwsze kontakty z rówieśnikami, stwarzają szansę na większy rozwój jego dojrzałości emocjonalnej i kompetencji społecznych w dalszym okresie życia
• poznawanie nowego otoczenia i innych osób, niż te znane ze środowiska domowego sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym;
• grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem wychowawcy pierwszych kontaktów stymuluje umiejętności językowe – poznawania i wypowiadania sylab oraz formułowania pierwszych słów
• wychowanie żłobkowe jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się
• wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników
• obecność dziecka w grupie żłobkowej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i zauważenia ewentualnych niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych aktywności/umiejętności – wychowawca we współpracy z rodzicami może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka
• żłobek pomaga skutecznie kształtować gotowość dziecka do opieki i edukacji przedszkolnej
Oddając na mnie głos, możecie Państwo liczyć na świeże spojrzenie na problemy Gminy. Nasza wspaniała Gmina zasługuje na to, aby w jej rozwój zaangażowani byli wszyscy jego mieszkańcy, także Ci młodzi. Chciałbym, aby moje działania były odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, chcę dążyć do realizacji wspólnych celów, które będą sprzyjały rozwojowi Gminy Świerklany.


6. Małgorzata Frąckowiak

Okręg wyborczy nr 6 – MAŁGORZATA FRĄCKOWIAK

Lat 56, wykształcenie średnie, dwoje dzieci, kandyduję pierwszy raz.

Nazywam się Małgorzata Frąckowiak, Świerklany to moja rodzinna wieś. Mam dwoje dorosłych dzieci. Posiadam średnie wykształcenie. Obecnie nadal pracuję zawodowo w aptece w Jastrzębiu-Zdroju. Do 2009 roku łączyłam etat z prowadzeniem wraz z mężem własnego gospodarstwa. Łączenie tych dwóch różniących się od siebie zajęć nigdy nie sprawiało mi problemu. Uważam, że nie inaczej będzie, kiedy będę mogła połączyć pracę zawodową z udzielaniem się na rzecz mieszkańców Gminy, których losy nie są mi obojętne. Na stanowisko radnego kandyduję po raz pierwszy. Długo zastanawiałam się, jakie zmiany warto wprowadzić w naszej miejscowości, aby była ona bardziej przyjazna dla mieszkańców. Uważam, że warto zwrócić uwagę na hałdy znajdujące się na naszym terenie. Pozostawienie ich w takim stanie powoduje degradację środowiska naturalnego. W trosce o środowisko i mieszkańców Gminy proponuję zalesienie tych miejsc, co będzie miało również przełożenie na poprawę naszego lokalnego ekosystemu, co nie jest bez znaczenia dla zdrowia. Myślę, że z pomocą wójta wprowadzenie tego pomysłu w życie jest realne i może przynieść korzyści naszej Gminie.


7. Beata Szulik

Okręg wyborczy nr 7 – BEATA SZULIK

Lat 42, mężatka, troje dzieci, wykształcenie średnie – technik ekonomista, pracuje jako księgowa, kandyduje 1 raz.

Urodziłam się i wychowałam w Świerklanach, tu założyłam rodzinę ,tu pracuję zawodowo jako księgowa. Mój dom to rodzina wielopokoleniowa ,dlatego też znam potrzeby zarówno młodzieży jak i osób starszych. Przez wiele lat udzielałam się w szkole pracując w Radzie Rodziców. Lubię przebywać z ludźmi pomagać im w miarę możliwości, dlatego zdecydowałam się kandydować na radną. Chcę poświęcić się i rozwojowi Naszej Gminy. Moje główne założenia to: być otwartą na problemy każdego mieszkańca ,pomoc w ich rozwiązywaniu,wdrażanie w życie wszystkich godnych uwag postulatów .Nasza przyszłość i wizerunek zależy tylko od nas samych. Mam nadzieję, że wszyscy chcą aby w Naszej Gminie żyło się bezpiecznie i wygodnie.
Zachęcam do udziału w wyborach.


8. Antoni Mazurek

Okręg wyborczy nr 8 – ANTONI MAZUREK

Lat 51 troje dzieci, radny kadencji 2010-2014, wykształcenie zawodowe, pracuje na kopalni Zofiówka jako elektromonter.

Szanowni Mieszkańcy
Korzystając z okazji pragnę jeszcze raz podziękować za Wasze zaufanie w poprzednich wyborach, powierzając mi mandat radnego. Będąc po raz pierwszy członkiem rady, stwierdzam, że był to dla mnie okres zdobywania nowych doświadczeń, pełen wyzwań i obowiązków. Podsumowując krótko mijającą kadencję, obiektywnie patrząc, przyznaję że był to okres w którym podjęto i zrealizowano bądź też są w trakcie szereg koniecznych inwestycji które niejednokrotnie wymagały odwagi w celu ich podjęcia. Lista jest bardzo długa, nie sposób jej tu wymienić i nie chodzi o to by chwalić czy powtarzać się za innymi. Wystarczy tylko przejść się po okolicy żeby naocznie przekonać się jak wiele w ostatnim czasie się zmieniło i zostało zrobione /ja osobiście polecam rower/. Warto podkreślić że coraz więcej ludzi z poza obszaru naszej gminy tu się osiedla bądź chce tu zamieszkać. Środki pieniężne jakimi dysponuje urząd gminy ,można wydawać na różne cele, ważne lub mniej ważne, ale pieniądze wydane na zadania i inwestycje, które służyć mają nie tylko nam na dziś, lecz przede wszystkim przyszłym pokoleniom na długie lata, ja uważam są wydatkami słusznymi i koniecznymi. Nasz komitet “Niezależni dla mieszkańców gminy” tak jak cztery lata temu, tak i dziś, do rady idzie nie z pustymi hasłami, ale z konkretnym programem, który systematycznie chcemy wdrażać. Jestem świadom tego, że nie wszystko uda się od razu wprowadzić. są sprawy, które wymagają czasu, procedur bądź też ograniczone mogą być budżetem lub przepisami, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby udało się wdrożyć jak najwięcej naszych propozycji. Tworzymy grupę osób, którzy chcą i potrafią zająć się sprawami: od tych drobnych z punktu widzenia władzy, ale dla nas mieszkańców ważnych, po cele wybiegające w przyszłość, których skutkiem będzie dalszy rozwój gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Posiadamy wolę porozumienia i współpracy, bo tylko w ten sposób można zrobić coś, co przyniesie wymierne korzyści lokalnej społeczności. Nasz komitet tworzą osoby bezinteresowne, odpowiedzialne, bezstronne i przede wszystkim niezależne. Niezależne od władzy, partii czy grup mogących wywierać na nas naciski. Wszyscy jesteśmy stąd, tu żeśmy się wychowali, dorastali i tu mamy swoje rodziny. Dlatego namawiam do pójścia na wybory i oddania głosu na członków naszego komitetu we wszystkich okręgach. Im więcej ich zdobędziemy, tym większe szanse na zrealizowanie naszych celów.


9. Czesław Andreczko

Okręg wyborczy nr 9 – CZESŁAW ANDRECZKO

Emeryt, lat 63, wykształcenie zawodowe. Radny kadencji 2010-2014

Urząd Gminy w budowie.
Pierwszy raz zdarzyło się w mijającej kadencji by podjęto działania, których nie było w programie wyborczym, a dotyczy to budowy Urzędu Gminy w Świerklanach Górnych, w rejonie Ośrodka Zdrowia. W mojej 14- letniej kadencji byłem świadkiem drugiego referendum dotyczącego odłączenia Jankowic od Świerklan. Ten problem wraca jak bumerang. Nie przywiązywałem do niego zbyt wielkiej wagi w tej kadencji, ponieważ mamy w Jankowicach rodziny, kolegów, znajomych. Gdyby do referendum poszło więcej mieszkańców, to byłoby ważne i zostalibyśmy bez Urzędu Gminy, i wtedy mieszkańcy Świerklan by nas z tego rozliczyli. Po referendum mieszkańcy pytali na co czekamy, dlaczego nie budujemy nowej siedziby, skoro obecny teren przy Ośrodku Zdrowia jest wykupiony pod tę inwestycję. Wójt Antoni Mrowiec uruchomił procedury projektowe budowy, które trwały 1,5 roku. Z powodu wielu poprawek w projekcie, z winy biura projektowego, czas się wydłużał. Budowę rozpoczęto pod koniec kadencji, co może stać się tematem nr 1 przy wyborach. Nowy budynek Urzędu być może wyciszy pomysły odłączeniowe mieszkańców Jankowic. Co do administracji – bo też te pytania się pojawiają – pozostanie ta sama, która jest obecnie zatrudniona w miejscu funkcjonowania obecnego urzędu.
We wrześniu br. Rozpoczęto również budowę przedszkola w Świerklanach Dolnych. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią te poczynania i zadecydują, że to wójt Antoni Mrowiec doprowadzi te inwestycje do końca w nowej kadencji.


10. Sebastian Karkoszka

Okręg wyborczy nr 10 – SEBASTIAN KARKOSZKA

Żonaty, lat 29, jedno dziecko. Z wykształcenia magister pedagogiki resocjalizacyjnej z wychowaniem fizycznym.

Od 7 lat pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żorach, a od 6 lat pełnię funkcję Kuratora Społecznego dla dorosłych przy SR w Żorach. Interesują mnie sprawy społeczne, mające bezpośrednio wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Wielki pasjonat sportów motorowych, moje hobby to motocykle. W wolnych chwilach gram w siatkówkę. Radny w latach 2010-2014 – w radzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklany. Bycie radnym jest dla mnie swojego rodzaju służbą – misją, dzięki której poprzez współpracę z mieszkańcami, mam możliwość tworzenia lepszej i przyjaznej gminy. Kandyduje po raz drugi.
Młodość naszą siłą !!! Inwestycją na której zależało mi najbardziej jest rozpoczęta budowa nowego przedszkola wraz z zapleczem kuchennym dla szkoły podstawowej i gimnazjum . Jako szczęśliwy ojciec oraz osoba mająca swoich znajomych pośród młodych rodziców wiem, jak bardzo budowa nowego przedszkola w sołectwie Świerklany Dolne była nam potrzebna. Jestem zdania, że to od naszych dzieci i naszej młodzieży zależeć będzie dalszy rozwój gminy. Dlatego warto inwestować w infrastrukturę stwarzającą im nie tylko szeroko rozumiane możliwości, ale sprawiającą, że w naszej lokalnej ojczyźnie będzie się im żyć po prostu lepiej. Dzięki współpracy radnych wszystkich sołectw, wsparciu Urzędu Gminy, dyrekcji szkół oraz dyrekcji i pracowników GOKiR, udało się stworzyć w naszej gminie nowy „radosny” plac zabaw przy szkole podstawowej w Świerklanach Dolnych oraz wymienić na nowe place zabaw mieszczące się na terenach ośrodków sportu i rekreacji. Jako rodzic i pedagog mam świadomość, jak ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży ma sport i rekreacja, dlatego zależało by mi na dalszym rozwoju tych obiektów. Jako radny, chciałbym by w naszej Gminie powstały siłownie na świeżym powietrzu oraz skatepark, w którym dzieci i młodzież pracowały by nad poprawą swoich umiejętności oraz z dala od komputerów w gronie swoich przyjaciół mogłyby przyjemnie spędzić czas. Na modernizację zasługują również boiska przy szkole podstawowej i gimnazjum. Modernizacja miałaby objąć nawierzchnię boisk oraz wykonanie oświetlenia.
W dużej mierze na jakość życia mieszkańców w danej gminie ma wpływ infrastruktura drogowa. Biorąc pod uwagę gminę Świerklany, a w szczególności sołectwo Świerklany Dolne, można zauważyć, że w ostatnich czterech latach wiele z lokalnych dróg (m.in. ul. Aleja, Powstańców, Jana Kazimierza, Stawowa, Połomska oraz Granice) zostało generalnie wyremontowanych. Ze względu na duże nasilenie inwestycji w ostatnich dwóch latach nie został wykonany generalny remont ulicy Warneńczyka, o który niejednokrotnie wnosiłem w składanych interpelacjach. Remont ulicy Warneńczyka przełożony został na lata 2015, 2016. Jako radny dopilnuje, by został wykonany. Chciałbym również generalnie wyremontować ulicę Janika. Jako radny mający swój wkład w tworzeniu na terenie naszej gminy bezpłatnej komunikacji, biorę niejako odpowiedzialność za jej dalszy rozwój. Decyzja o wprowadzeniu zmian w komunikacji wiązała się z podjęciem niemałego ryzyka i wymagała niemałej odwagi. Dlatego jako przyszły radny chciałbym pracować nad jej dalszym rozwojem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców.
Na samym końcu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i zaufanie jakim obdarzyliście Państwo moją osobę, powierzając mi w kadencji na lata 2010 – 2014 mandat radnego. Mam nadzieję, że dana mi szansa została przeze mnie dobrze wykorzystana, a przede wszystkim służyła dalszemu rozwojowi naszej Gminy.
Wszystkich mieszkańców gorąco zachęcam do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych w dniu 16 listopada. Głosując na kandydatów do Rady Gminy z listy nr 29, wybieracie Państwo ludzi odpowiedzialnych, otwartych na
współpracę, bezinteresownych oraz dających gwarancję na dalszy rozwój gminy, naszej małej lokalnej ojczyzny.


Warto wiedzieć…
W dniu 02.10.2014 na sesji rady złożyłem interpelację dotyczącą stanu finansów gminy w kończącej się kadencji oraz stanu pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje. Udostępniam mieszkańcom dane, które pokazują że gmina pod rządami Wójta Antoniego Mrowca jest bardzo dobrze zarządzana. Świadczą o tym kopie poniższych dokumentów. Pogłoski jakoby Wójt Antoni Mrowiec zadłużył Gminę są nieprawdziwe. Ja ze swej strony zachęcam tych niezdecydowanych Wyborców do głosowania właśnie na Antoniego Mrowca, który dotychczas jest najlepszy w prowadzeniu inwestycji i pozyskiwaniu nowych, potrzebnych środków, aby mógł dokończyć rozpoczęte prace, które służyć będą wszystkim pokoleniom. Jak obiecał będzie to jego ostatnia kadencja.

Z poważaniem,
Czesław Andreczko


bilans 1

bilans 2


Tekst reklamowy.
Za treść zamieszczonej informacji odpowiada Komitet Wyborczy.
  Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Budownictwo

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Dom i ogród

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Elektronika i elektryka

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Finanse i Ubezpieczenia

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Gastronomia, Puby, Bary

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Handel

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Hobby i Rozrywka

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Informatyka i telekomunikacja

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Inne

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Kultura, Sztuka, Rozrywka

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Motoryzacja

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Prawo i Administracja

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Przemysł i Produkcja

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Reklama i Marketing

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Rolnictwo

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Transport

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Turystyka i Sport

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Urzędy, Instytucje, Szkoły

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Usługi

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Usługi dla firm

 • Warning: Undefined array key 1 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 2 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 3 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41

  Warning: Undefined array key 4 in /home/klient.dhosting.pl/k4artcom/swierklany.info/public_html/wp-content/themes/swierklany2016/functions.php on line 41
 • Zdrowie i Uroda


NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Organizujesz wydarzenie na terenie gminy? Daj znać na swierklany@gmail.com!
SPORT
Wyniki turnieju “Gramy dla Piotrusia”
  

W minioną sobotę tj. 14 stycznia odbył się turniej piłki nożnej “Gramy dla Piotrusia”. 1 miejsce zajęła drużyna GKS Pierwszy Chwałowice, 2 miejsce MAD MICK 6 Katowice, 3 miejsce Wiśniówka Świerklany

Świerklany MTB maraton Marklowice 2016
  

To był dość szalony pomysł – zorganizowanie maratonu MTB w Świerklanach i Marklowicach. Ale mając do dyspozycji tak fantastyczne tereny do uprawiania MTB (mimo braku gór), uznaliśmy, że trzeba się tym podzielić z innymi maniakami tego pięknego sportu, a dodatkowo zachęcić tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem.

Sąsiedzki bieg na Dzień Dziecka
  

Aż 343 biegaczy wzięło udział w Biegu Integracyjnym pn. „Biegaj z nami sąsiadami”, organizowanym przez SP nr 1 im. Ludwika Holesza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany i Starosty Rybnickiego.

EDUKACJA
Uczniowie ze Świerklan pomagają mieszkańcom gminy
  

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach działa koło PCK. W tym roku szkolnym pozyskało nowych członków, uczniów klas pierwszych i piątych. Już w pierwszym semestrze młodzi wolontariusze zrealizowali wiele zadań.

Konkurs filmowy z matematyką dla uczniów klas IV-VII
  

Do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Świerklany skierowany jest konkurs filmowy, którego organizatorem jest SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”.

Szlachetna Paczka w SP Jankowice
  

Samorząd Uczniowski nie zaniedbał szkolnej tradycji i również w tym roku przyłączył się do akcji “Szlachetna Paczka”. W miniony “weekend cudów” zawieźliśmy podarunki dla rodziny z Niewiadomia.

Jankowice i Rybnik razem na wymianie w Niemczech
  

Dwunastoosobowa grupa z Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w towarzystwie uczniów z rybnickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wyruszyła w podróż do szkoły partnerskiej IGS Göttingen (Getynga).

Świerklany